KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY MISJA ŁASKI W WARSZAWIE 
misja łaski
 

Seminarium na temat małżeństwa i relacji które odbyło się w dniach 22-24 Maja 2009 r. w Warszawie. Mówcą na seminarium był Pastor Jon Boyce z Anglii